Publikácie & edície

Chybová správa

  • Notice: Undefined variable: unpublished v include() (riadok 106 z /data/0/9/097ae9e6-9800-4a64-9115-00e318a4da9d/krokusgaleria.sk/web/sites/all/themes/zen/templates/node.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: unpublished v include() (riadok 106 z /data/0/9/097ae9e6-9800-4a64-9115-00e318a4da9d/krokusgaleria.sk/web/sites/all/themes/zen/templates/node.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: unpublished v include() (riadok 106 z /data/0/9/097ae9e6-9800-4a64-9115-00e318a4da9d/krokusgaleria.sk/web/sites/all/themes/zen/templates/node.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: unpublished v include() (riadok 106 z /data/0/9/097ae9e6-9800-4a64-9115-00e318a4da9d/krokusgaleria.sk/web/sites/all/themes/zen/templates/node.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: unpublished v include() (riadok 106 z /data/0/9/097ae9e6-9800-4a64-9115-00e318a4da9d/krokusgaleria.sk/web/sites/all/themes/zen/templates/node.tpl.php).

Lucia Dovičáková

Prvý katalóg slovenskej umelkyne Lucie Dovičákovej v slovenskom a v anglickom jazyku je výberom z jej aktuálnej tvorby a zároveň mapuje Dovičákovej tematické okruhy posledných rokov. Text a obrazovú časť dopĺňa autorkine CV a bibliografia. Katalóg vychádza pri príležitosti autorkinej výstavy v Krokus Galérii s názvom Márnosť desivá. Za výstavu získala Lucia Dovičáková cenu Nadácie Tatra Banky Mladý tvorca 2011.

Text: Gabriela Kisová
Grafická úprava: COFO
SK/ENG, 24 str.
brož., 20x20cm
Krokus Galéria 2011
cena: 3 EUR

Erik Šille

Prvý katalóg Erika Šilleho v slovenskom a anglickom jazyku. Okrem najnovších prác v ňom nájdete výber z Šilleho tvorby po roku 2006, ktorý mapuje jeho špecifický vizuálny jazyk. Text Vladimíra Beskida v závere svižne a chytľavo diagnostikuje podľa jeho slov „zdravý a stabilizovaný“ Šilleho maliarsky program a ponúka ikonografické kľúče k jeho interpretácii. Norbert Lacko sa vo svojom texte venuje východiskám Šilleho maľby v kontexte spoločenských a mediálnych zmien od 90. rokov minulého storočia a charakterizuje jej základné témy.

ISBN 978-80-970810-0-3

Texty: Vladimír Beskid, Norbert Lacko
Preklad: Katarína Müllerová
Grafika: Pavlína Morháčová
SK / ENG, 60 str.
softcover, 21x15cm
© Krokus Galéria 2011
cena 6 Eur

Tomáš Džadoň

Prvý katalóg Tomáša Džadoňa prostredníctvom vybraných diel mapuje jeho prácu s pojmami ako história, tradícia, pamäť, priestor a architektúra.

ISBN 978-80-970857-8-0

Texty: Tomáš Džadoň, Palo Fabuš, Jiří Ševčík
Grafika: Boris Meluš
SK / ENG, 44 str.
Brož., 14,5 x 22cm
Tomáš Džadoň 2012
cena: 3 EUR

Publikácia je vypredaná

BOD 0

Námestie slobody je jedným z posledných autentických priestorov v centre Bratislavy navrhnutých v období socializmu. Vyniká formálnym spracovaním zodpovedajúcim dobe projektovania v 70. rokoch a realizácie v rokoch 1979–80. Jeho dnešný zanedbaný stav a nefunkčná monumentálna fontána sú odrazom našich nevysporiadaných vzťahov k tejto dobe. Bod 0 prináša na námestie štyri dočasné realizácie, ktoré aktívne reagujú na jeho historické vrstvy. Dočasnosť, nestálosť, otvorenosť sú termíny, ktorými vytvárame priestor, kde sme na pozadí socialistického environmentu schopní uvažovať o sebe inak.

Autori: Pawel Althamer, Szabolcs KissPál, Krištof Kintera, Ilona Németh

ISBN: 978-80-970857-7-3

Zostavili: Tomáš Džadoň, Michal Moravčík
Texty: Bohunka Koklesová, Daniel Grúň, Michal Moravčík
Grafika: Ondrej Jób
SK / ENG, 60 str.
Brož., 15 x 21cm
Vydavateľ: Verejný podstavec o.z.
Cena: 6 eur

Publikácia je vypredaná

HOME EDITION

Pod hlavičkou Home edition sa predávajú produkty určené pre domácu spotrebu, edícia je zas bežný formát vo výtvarnom umení. Výstava dvanástich ženských autoriek prevažne z oblasti nových médií s rovnomenným názvom sledovala premeny domova v ére globalizácie a transformácie. Sprievodná publikácia k výstave okrem iného prináša pohľady na domov od odborníkov z rôznych disciplín. Globalizácia razantným nástupom nových médií nenávratne zmenila charakter domova a blízkosti redukujúc ho na životný štýl, na obchodný artikel uvoľnený z tradičných sociálnych väzieb a ponechaný na sily trhu, reklamy a mobility. Flexibilita či mobilita korešpondujú so súčasnou situáciou vo vizuálnom umení, v práci in-situ, v charaktere umenia ako výskumu či laboratórnej situácie. V umení ako takom, aj v literatúre sa téma nomádstva stáva pre mladú generáciu kľúčovou. Neoliberálne idey
bezhraničnej fl exibility a mobility však predstavujú riziko pre životné formy a sociálne komunity, nielen v dizajne a pop-kultúre sa objavuje ostalgia. Je naša postsocialistická skúsenosť domova v niečom špecifická, umožňuje nám formovať vlastné typy odporu? Diskusia, ktorá prebehla v rámci výstavy, vyzdvihla nutnosť premien samotných disciplín a interdisciplinárnej spolupráce medzi vizuálnym umením a spoločenskými vedami, ktoré tieto témy u nás ešte nerefl ektovali.

Umelkyne: Barbora Čisáriková, Miriam Bajtala, Lucia Dovičáková, Svetlana Fialová, Mira Gáberová, Eva Koťátková, Ina Loitzl, Lucia Nimcová, Katarína Poliačiková, Pavla Sceranková, Anna Tretter, Vlasta Žáková

ISBN 978-80-88681-68-7

PrílohaVeľkosť
PDF icon he_obsah_content.pdf164.53 KB

Zostavili: Gabriela Kisová, Ivana Komanická
Preklad: Ivana Komanická, Katarína Müllerová, Stephanie Staffen
Grafika: Pavlína Morháčová
SK / ENG, 123 str.
Brož., 15,5 x 22,5cm
Vydala SSG Banská Bystrica 2011
Cena: 6 EUR

Stránky


Nám. 1. mája 3 , Bratislava
T/F: 00421-(0)2-20728131
office@krokusgaleria.sk
facebook
Copyright © 2015 KROKUS Galéria