Publikácie & edície

František Demeter - NIE ÁNO NIE

Prvý katalóg Františka Demetra v slovenskom a anglickom jazyku, ktorý vyšiel pri príležitosti výstavy NIE ÁNO NIE, ktorá bola v Krokuse od 10. 9. do 24. 10. 2014. Názov tejto publikácie je Nie. Áno. Nie. Z bodu nula k expandovanej maľbe. Demeter sa hlási k maliarskej tradícii a k dejinám závesného obrazu, zároveň prehodnocuje už zabehané postupy a hľadá pre svoje umenie iné scenáre.

ISBN 978 – 80 – 970810 – 4 – 1

Zostavila : Gabriela Kisová
Texty : Gabriela Kisová, Ján Kralovič, Matúš Demeter
Preklad : Juliana Sokolová
Grafika : Lucia Mlynčeková a Lenka Navrátilová
SK/ENG 34 strán

© Krokus Galéria 2016
cena : 15 €

Erik Šille - The Adventures of Jushi and Stillborn

Erik Šille – The Adventures of Junshi and Stillborn I.-IV., 2013,
serigrafia na papieri, náklad 10 + 3 AP, 73 x 51cm

Exkluzívna limitovaná edícia štyroch grafických listov Erika Šilleho vznikla pri príležitosti jeho samostatnej výstavy Made in Japan v Krokus Galérii.

cena 1. listu: 180 eur (s DPH)
cena kolekcie 4. listov: 640 eur (s DPH)

PrílohaVeľkosť
PDF icon sille_grafiky_krokus_2013.pdf429.09 KB

Erik Šille – The Adventures of Junshi and Stillborn I.-IV., 2013,
serigrafia na papieri, náklad 10 + 3 AP, 73 x 51cm
cena 1. list: 180 eur
cena 4. listy: 640 eur

Lucia Nimcová - Animal Imago

V poradí štvrtá kniha Lucie Nimcovej s názvom Animal Imago je venovaná deťom každého veku. V obrazoch zvierat a prírody Nimcová skúma každodennú realitu okolo nás, ktorá podľa jej slov „nie je daná, ale je to niečo, čo vytvárame my“. Animal Imago sa venuje téme zvierat z rôznych uhlov pohľadu, okrem toho analyzuje aj samotné médium fotografie.

Lucia Nimcová - Animal Imago
Vydavateľ: sittcomm.sk & cee photofund
hardcover, 24,5x35cm
28 strán
cena: 10 eur

Jana Farmanová

Jana Farmanová patrí k výrazným predstaviteľkám súčasnej slovenskej maľby. Narodila sa v roku 1970 v Nitre, v rokoch 1989 – 1996 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
V tvorbe sa venuje figurálnej a portrétnej maľbe. V centre jej záujmu stoja nehmotné a individuálne skúsenosti z každodenného života, medziľudských vzťahov a náhodných stretnutí. Publikácia Jana Farmanová predstavuje výber z jej tvorby od roku 2000 po súčasnosť. Bohatú obrazovú časť dopĺňajú texty kunsthistorika Petra Vaňousa, spisovateľky Evy Borušovičovej, poetky Mily Haugovej a profilový rozhovor teoretičky umenia Ivany Moncoľovej s Janou Farmanovou. Kniha je v slovenskom a v anglickom jazyku. V grafickej úprave Jakuba Hauskrechta.

Zostavili: Jana Farmanová , Gabriela Kisová, Ivana Moncoľová
Jazyk: slovenský a anglický
Väzba: tvrdá
Počet strán: 132
Formát: 27 x 28 cm
ISBN: 978-80-970810-1-0
Vydali: Krokus Galéria a SLOVART
Cena: 20 eur

Jana Farmanová - V znamení panny

Publikácia predstavuje výber diel autorky Jany Farmanovej, rozdelených podľa maliarskej techniky na akvarely a kresby, nasledujú maľby, prezentuje diela z rokov 2013 - 2014. Do pozornosti je daná doteraz nie až tak samostatne vystavovaná časť tvorby, venovaná technike akvarelu. Akvarel ako technika vyžadujúca si sústredenosť maliarky, jej koncentráciu a rýchlosť je esenciou pre jej ďalšiu maliarsku tvorbu. Zámerom je aj poukázanie na situácie zo života, ktoré autorka násobením zobrazovania postupne rozvíja a uceľuje tak vlastnú autorskú ikonografiu. Publikácia je vydaná pri príležitosti samostatnej výstavy v Galérii mesta Bratislavy 5.2. - 5.4.2015.

Text: Ivana Moncoľová
Jazyk: slovenský a anglický
Počet strán: 119
Väzba: pevná
Formát: 27 x 20,7 cm
Vydavateľstvo: Artforum
ISBN: 978-80-8150-099-2
Cena: 20 eur

Lucia Dovičáková

Prvý katalóg slovenskej umelkyne Lucie Dovičákovej v slovenskom a v anglickom jazyku je výberom z jej aktuálnej tvorby a zároveň mapuje Dovičákovej tematické okruhy posledných rokov. Text a obrazovú časť dopĺňa autorkine CV a bibliografia. Katalóg vychádza pri príležitosti autorkinej výstavy v Krokus Galérii s názvom Márnosť desivá. Za výstavu získala Lucia Dovičáková cenu Nadácie Tatra Banky Mladý tvorca 2011.

Text: Gabriela Kisová
Grafická úprava: COFO
SK/ENG, 24 str.
brož., 20x20cm
Krokus Galéria 2011
cena: 3 EUR

Erik Šille

Prvý katalóg Erika Šilleho v slovenskom a anglickom jazyku. Okrem najnovších prác v ňom nájdete výber z Šilleho tvorby po roku 2006, ktorý mapuje jeho špecifický vizuálny jazyk. Text Vladimíra Beskida v závere svižne a chytľavo diagnostikuje podľa jeho slov „zdravý a stabilizovaný“ Šilleho maliarsky program a ponúka ikonografické kľúče k jeho interpretácii. Norbert Lacko sa vo svojom texte venuje východiskám Šilleho maľby v kontexte spoločenských a mediálnych zmien od 90. rokov minulého storočia a charakterizuje jej základné témy.

ISBN 978-80-970810-0-3

Texty: Vladimír Beskid, Norbert Lacko
Preklad: Katarína Müllerová
Grafika: Pavlína Morháčová
SK / ENG, 60 str.
softcover, 21x15cm
© Krokus Galéria 2011
cena 6 Eur

Tomáš Džadoň

Prvý katalóg Tomáša Džadoňa prostredníctvom vybraných diel mapuje jeho prácu s pojmami ako história, tradícia, pamäť, priestor a architektúra.

ISBN 978-80-970857-8-0

Texty: Tomáš Džadoň, Palo Fabuš, Jiří Ševčík
Grafika: Boris Meluš
SK / ENG, 44 str.
Brož., 14,5 x 22cm
Tomáš Džadoň 2012
cena: 3 EUR

BOD 0

Námestie slobody je jedným z posledných autentických priestorov v centre Bratislavy navrhnutých v období socializmu. Vyniká formálnym spracovaním zodpovedajúcim dobe projektovania v 70. rokoch a realizácie v rokoch 1979–80. Jeho dnešný zanedbaný stav a nefunkčná monumentálna fontána sú odrazom našich nevysporiadaných vzťahov k tejto dobe. Bod 0 prináša na námestie štyri dočasné realizácie, ktoré aktívne reagujú na jeho historické vrstvy. Dočasnosť, nestálosť, otvorenosť sú termíny, ktorými vytvárame priestor, kde sme na pozadí socialistického environmentu schopní uvažovať o sebe inak.

Autori: Pawel Althamer, Szabolcs KissPál, Krištof Kintera, Ilona Németh

ISBN: 978-80-970857-7-3

Zostavili: Tomáš Džadoň, Michal Moravčík
Texty: Bohunka Koklesová, Daniel Grúň, Michal Moravčík
Grafika: Ondrej Jób
SK / ENG, 60 str.
Brož., 15 x 21cm
Vydavateľ: Verejný podstavec o.z.
Cena: 6 eur

HOME EDITION

Pod hlavičkou Home edition sa predávajú produkty určené pre domácu spotrebu, edícia je zas bežný formát vo výtvarnom umení. Výstava dvanástich ženských autoriek prevažne z oblasti nových médií s rovnomenným názvom sledovala premeny domova v ére globalizácie a transformácie. Sprievodná publikácia k výstave okrem iného prináša pohľady na domov od odborníkov z rôznych disciplín. Globalizácia razantným nástupom nových médií nenávratne zmenila charakter domova a blízkosti redukujúc ho na životný štýl, na obchodný artikel uvoľnený z tradičných sociálnych väzieb a ponechaný na sily trhu, reklamy a mobility. Flexibilita či mobilita korešpondujú so súčasnou situáciou vo vizuálnom umení, v práci in-situ, v charaktere umenia ako výskumu či laboratórnej situácie. V umení ako takom, aj v literatúre sa téma nomádstva stáva pre mladú generáciu kľúčovou. Neoliberálne idey
bezhraničnej fl exibility a mobility však predstavujú riziko pre životné formy a sociálne komunity, nielen v dizajne a pop-kultúre sa objavuje ostalgia. Je naša postsocialistická skúsenosť domova v niečom špecifická, umožňuje nám formovať vlastné typy odporu? Diskusia, ktorá prebehla v rámci výstavy, vyzdvihla nutnosť premien samotných disciplín a interdisciplinárnej spolupráce medzi vizuálnym umením a spoločenskými vedami, ktoré tieto témy u nás ešte nerefl ektovali.

Umelkyne: Barbora Čisáriková, Miriam Bajtala, Lucia Dovičáková, Svetlana Fialová, Mira Gáberová, Eva Koťátková, Ina Loitzl, Lucia Nimcová, Katarína Poliačiková, Pavla Sceranková, Anna Tretter, Vlasta Žáková

ISBN 978-80-88681-68-7

PrílohaVeľkosť
PDF icon he_obsah_content.pdf164.53 KB

Zostavili: Gabriela Kisová, Ivana Komanická
Preklad: Ivana Komanická, Katarína Müllerová, Stephanie Staffen
Grafika: Pavlína Morháčová
SK / ENG, 123 str.
Brož., 15,5 x 22,5cm
Vydala SSG Banská Bystrica 2011
Cena: 6 EUR

Nám. 1. mája 3 , Bratislava
T/F: 00421-(0)2-20728131
office@krokusgaleria.sk
facebook
Copyright © 2015 KROKUS Galéria