Dezider Tóth vo Fait Gallery v Brne

Dezider Tóth na skupinovej výstave "ČS KONCEPT 70. LET" vo Fait Gallery v Brne
Kurátori výstavy: Beata Jablonská, Denisa Kulejová, Jana Písaříková
od 11.10.2017 do 13.1.2018
https://www.faitgallery.com/soucasne-a-planovane/events/244.html

27. 10. 2017

Nám. 1. mája 3 , Bratislava
T/F: 00421-(0)2-20728131
office@krokusgaleria.sk
facebook
Copyright © 2015 KROKUS Galéria