Galéria Krokus

Krokus Galéria bola založená v roku 2008 v Bratislave. V bytových priestoroch na Námestí 1. mája 3 galéria realizovala v priemere sedem výstav do roka - samostatné výstavy umelcov, ktorých galéria zastupovala, skupinové výstavy zamerané na istú tému a kurátorské projekty s hosťujúcimi kurátormi a umelcami. Od septembra 2013 sa galerijné priestory rozrástli o suterénový priestor Krokus_PS, vo dvore na Námestí 1. mája 3. V tomto priestore v rokoch 1990 az 1999 pôsobila galéria Gerulata, kde vystavovali umelci ako Juraj Meliš, Jozef Jankovič, Juraj Bartusz, Mária Bartuszová, Július Koller, Milan Adamčiak a mnohí ďalší. Cieľom Krokus Galérie bolo nadviazať na bohatú výstavnú históriu a pestovať naďalej genius loci tohto miesta. Žánrovo a mediálne bol galerijný program otvorený, prezentovaná bola maľba, objekt a inštalácia, práce na papieri, kresba, fotografia a video. Galéria združila viacero generačne spriaznených umelcov a umelkýň, narodených okolo 1970-1981 ako Františka Demetera, Luciu Dovičákovú, Tomáša Džadoňa, Svätopluka Mikytu, Luciu Nimcovú, Rastislava Podobu a Erika Šilleho. Tematicky sa viaceré kurátorské výstavné projekty venovali fenoménu priestoru, bližšie vzťahu umenia a architektúry („Máš na míň!“, 2010; Sharing a Room, 2011; space (8850m vertical), 2011; Zóny obývania, 2012; Územia, 2014), ďalej fenomenológii a ontológii objektu (Je to červené a nehýbe sa to, 2012; Sivá zóna, 2013; Modelovaná realita. Medzi objektom a obrazom, 2014; Aparát utopického pozorovateľa, 2017 či Every Other Thing, 2018). V Krokuse bolo za desať rokov existencie viac ako 60 výstav, s viac ako 140 umelkyňami a umelcami z 20 krajín. Okrem výstav a predaja umeleckých diel sa galéria venovala prezentácii na medzinárodných veľtrhoch súčasného umenia, publikovala katalógy a monografie v slovenskom a v anglickom jazyku, organizovala prednášky a prezentácie na vybrané témy súčasného umenia ako sprievodné podujatia k prebiehajúcim výstavám. Svoju činnosť galéria ukončila vo februári 2019, jej hlavnou kurátorkou a riaditeľkou počas celej doby bola Gabriela Kisová. PUBLIKÁCIA: Gabriela Kisová (ed.): Krokus Galéria 2008-2018, Bratislava 2019, softcover, 280 strán, ISBN 978-80-970810-9-6

Kontakt

KROKUS Galéria
Námestie 1. Mája 3
SK-81106 Bratislava

Riaditeľka galérie: Gabriela Kisová (2008-2019)

KROKUS NA FACEBOOKU
Pôdorys

Nám. 1. mája 3 , Bratislava
T/F: 00421-(0)2-20728131
office@krokusgaleria.sk
facebook
Copyright © 2015 KROKUS Galéria