Galéria Krokus

Od založenia galérie v roku 2008 sa venujeme vystavovaniu, predaju, poradenstvu a edičnej činnosti v oblasti súčasného vizuálneho umenia. V bytových priestoroch na Námestí 1. mája 3 v Bratislave realizujeme sedem až osem výstav do roka, ide o samostatné výstavy našich autorov a autoriek, skupinové výstavy, medzinárodné spolupráce a kurátorské projekty, pre ktoré pozývame externých kurátorov a kurátorky. Náš cieľ je ponúknuť širokej laickej ale aj odbornej verejnosti a zberateľom kvalitný galerijný program, postavený na profesionalite a jasnej vízii. Okrem renomovaných umelcov a umelkýň spolupracujeme s nádejnými talentami mladšej generácie a poskytujeme im priestor a podporu pri posúvaní hraníc súčasného umenia. Prezentujeme maľbu, objekt, práce na papieri a nové médiá ako video a fotografiu.

Od septembra 2013 sa naše galerijné priestory rozrástli o Krokus_PS, vo dvore na Námestí 1. mája 3. V tomto priestore v rokoch 1990 az 1999 pôsobila galéria Gerulata, kde vystavovali umelci ako Juraj Meliš, Jozef Jankovič, Juraj Bartusz, Mária Bartuszová, Július Koller, Milan Adamčiak a mnohí ďalší. Našim cieľom je nadviazať na túto bohatú výstavnú históriu a pestovať naďalej genius loci tohto miesta.  

Naše aktivity:

- organizovanie výstav a predaj súčasného umenia

- edičná činnosť v oblasti vizuálneho umenia

- spolupráca s domácimi a zahraničnými inštitúciami v oblasti kultúry a umenia (Goethe Institut Bratislava, Anasoft Litera, České centrum Bratislava, Ústav pamäti národa a i.)

- účasť na medzinárodných umeleckých veľtrhoch

- komunikácia so zberateľmi súčasného výtvarného umenia, návštevy ateliérov, odborné poradenstvo pri zakúpení diel a budovaní súkromných a korporátnych zbierok

Umelecké diela ponúkané na našej webovej stránke sú orientačné, aktuálnu ponuku a ceny diel vám poskytneme pri osobnom stretnutí v priestoroch galérie, telefonicky alebo mailom.

----

Nám. 1. mája 3 , Bratislava
T/F: 00421-(0)2-20728131
office@krokusgaleria.sk
facebook
Copyright © 2015 KROKUS Galéria